کاغذ دیواری

کاغذ دیواری پوشش تزیینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای داخلی در منازل وادارات و.....، که معمولا با چسباندن روی دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.این پوشش تزیینی در بازار به دو صورت رولی و یا به متری به فروش می رود کاغذ دیواری‌ها به دو صورت ساخته میشوند یک مدل آن ساده (به صورت نقاشی) ویک مدل دیگر آن به صورت بافته‌شده (مانند آنگلیپتا) 


مشاهده نمایید: شرکت های کاغذ دیواری
راهنمای قیمت انواع کانکس (استان یزد)

راهنمای قیمت انواع کانکس (استان یزد)

ایران کانتین
فارس، شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)