کدورت سنج

کدورت سنج یا (Turbiditymeter) برای اندازه گیری توربیدیتی یا همان شفافیت نسبی مایعات از آن  استفاده می شود، این کار به این صورت است که میزان نور پراکنده شده توسط اجزای معلق را در یک نمونه ی به حالت مایع اندازه می گیرند.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش کدورت سنج
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش انواع کدورت سنج با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان کدورت سنج در لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های کدورت سنج