پرس ضربه ای (پرس مکانیکی)

پرس ضربه ای (پرس مکانیکی)

رایان پرس
تهران، تهران
ویژه ١,٧٠٠ امتیازی
کلاچ

کلاچ

پارسیان صنعت
تهران، تهران
دستگاه رول به رول با تاریخزن از کاروپک

دستگاه رول به رول با تاریخزن از کاروپک

كاروپك
تهران، ناحیه صنعتی خضری(شهید کاوه)