کمپرسور باد

کمپرسور باد چیست؟

کمپرسور باد یک نوع ماشین است که برای متراکم کردن سیالات تراکم پذیر مثل گازها و بخارات از آن استفاده می شود . در این کمپرسورها با انجام عملیات متراکم سازی فشار گاز یا بخار را برای استفاده در مصارف مختلف افزایش می دهند

انواع کمپرسور باد کدامند؟
انواع کمپرسور باد : پیستونی ، اسکرو ، فشار قوی 

تجهیزات جانبی کمپرسور باد کدامند؟

تجهیزات اصلی کمپرسور باد عبارتند از:
مخزن، میکروفیلتر،درایر جذبی ، درایر تبریدی، تله آبگیر ،روغن گیر ، میکرو تراپ،
برای اطلاع از شرایط فروش ، قیمت کمپرسور باد و تجهیزات هوای فشرده با عرضه کنندگان تجهیزات هوای فشرده و کمپرسور در سایت صنعت با لیست زیر تماس بگیرید.


مشاهده نمایید: شرکت های کمپرسور باد