www.sanat.ir

کود پوسال

کود پوسال از پسماندهای خانگی و غذایی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به‌شمار می‌رود منیزیوم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود.
 اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش کود پوسال
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش انواع کود پوسال، نمایندگی ها ، تامین  کنندگان کود پوسال با  لیست زیر تماس بگیرید. 

نتیجه ای یافت نشد! به جای کود پوسال
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.