www.sanat.ir

شهرک صنعتی اهواز 4 خوزستان

شهرک صنعتی اهواز 4: واقع در استان خوزستان شهرستان اهواز می باشد. مساحت کل شهرک 18 هکتار و مساحت صنعتی آن 6 هکتار می باشد موقعیت جغرافیایی آن تا مرکز استان 6 کیلومترو فاصله تا نزدیکترین شهرستان 6 کیلومتر

 

آدرس شهرک صنعتی اهواز 4: کیلومتر 6/7 محور اهواز - ماهشهر

 

نام بعضی از شرکت های مستقردر این شهرک صنعتی عبارتند از : درب و پنجره uPVC و چندجداره شرکت اهواز پنجره - ماشین فولاد جنوب - خدمات مکانیک زنده رود - مرکز معاینه فنی ایمن سازان اهواز


اهواز
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای شهرک صنعتی اهواز 4 خوزستان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir