www.sanat.ir

شهرک صنعتی رامشه اصفهان

شهرک صنعتی رامشه: واقع در استان اصفهان شهرستان شهرضا می باشد 75 قطعه زمین در شهرک صنعتی رامشه به صنعتگران اختصاص داده شده است که از این تعداد حداقل 80 درصد به صنعتت بازیافت یا تزریق پلاستیک داده شده است شهرک صنعتی رامشه در این استان به مساحت 98 هکتار در کیلومتر 120 اصفهان قرار دارد.در این شهرک صنعتی امکان استقرار صنایع فلزی،نساجی،شیمیایی،صنایع برق،صنایع غذایی،کانی غیر فلزی و سلولزی وجود دارد.

 

آدرس شهرک صنعتی رامشه : 160 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان


اصفهان | رامشه اصفهان
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای شهرک صنعتی رامشه اصفهان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir