www.sanat.ir

شهرک صنعتی گرمی اردبیل

شهرک صنعتی گرمی: واقع در استان اردبیل شهرستان گرمی می باشد .مساحت کلی شهرک 26 هکتارو مساحت صنعتی 13 هکتار می باشد.

 

آدرس شهرک صنعتی گرمی : گرمی کیلو متر 2 جاده گرمی به شهرک ولیعصر

 

صفحات پیشنهادی: اردبیل
اردبیل | گرمی اردبیل
نتیجه ای یافت نشد! به جای شهرک صنعتی گرمی اردبیل
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.