www.sanat.ir

ناحیه صنعتی آوج قزوین

ناحیه صنعتی آوج واقع در استان قزوین دارای عرض جغرافیایی 35.5623856 و طول جغرافیایی 49.2066574 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی آوج می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی آوج، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی آوج می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


قزوین | آوج قزوین
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی آوج قزوین
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir