www.sanat.ir

ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی مرکزی

ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی : واقع در استان مرکزی  شهرستان خمین می باشد .مساحت کلی شهرک 50 هکتارو مساحت صنعتی 20 هکتار می باشد. موقعیت جغرافیایی آن تا نزدیکترین شهرستان 20 کیلومترو فاصله تا گمرک 80 کیلومتر

 

آدرس ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی: خمین- کیلومتر 18 جاده خمین محلات، سه راهی شهابیه - ازنوجان

 

نام بعضی از شرکت های مستقر در این شهرک صنعتی عبارتند از : شرکت پودر سازان خمین  - مانا انرژی پاک

آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی مرکزی
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir