www.sanat.ir

ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه خوزستان

ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه واقع در استان خوزستان دارای عرض جغرافیایی 30.7348537 و طول جغرافیایی 49.7337227 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


امیدیه خوزستان
نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه خوزستان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.