www.sanat.ir

ناحیه صنعتی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی

ناحیه صنعتی چهرگان شبستر : واقع در استان آذربایجان شرقی شهرستان شبسترمی باشد .مساحت کلی شهرک 27 هکتارو مساحت صنعتی 10 هکتار می باشد.

 

آدرس ناحیه صنعتی چهرگان شبستر : جنب شهر تسوج شبستر


شبستر آذربایجان شرقی
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir