www.sanat.ir/gammatech

گاماتک

ارائه کننده یکی از جدیدترین رو شهای کاربردی در ایران جه

0 از 5

معرفی گاماتک

  • گاماتک
  • تلفن: 09112752601
  • فکس: 02189772285
  • موبایل: 09112752601
  • وب سایت: www.gammatech.ir
  • آدرس: تهران، بلوار آفريقا )جردن(، عاطفی غربی، پلاك ۸۱، طبقه ۳، واحد ۳۰۱

با پیشرفت علوم و گسترش دانش بشری، همواره تلاش بر استفاده از ظرفیتهای گوناگون در امور مختلف بوده است از جمله گسترش کاربردهای انرژی هسته ای، که البته هم اکنون نیز دارای کاربردهاي زیادي در پزشکی، صنعت وکشاورزي و غیره می باشد. یکی از این کاربردها می توان به تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه هسته اي، کاربردهاي صنعتی مانند نشت یابی با اشعه ، دبی سنجی پرتویی ، سنجش پرتویی میزان سائیدگی قطعات در حین کار، سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات، چگالی سنج موادمعدنی با اشعه ، کشف عناصر نایاب در معادن اشاره نمود همچنین کاربردهای انرژی هسته ای در بخش پزشکی در تشخیص و درمان و البته سترون سازی و استریلیزاسیون وسایل و مواد مصرفی با پرتوهای رادیواکتیوی و در بخش کشاورزی اصلاح بذر، در دامپزشکی و دامپروری در تشخیص و درمان بیماریهای دام، تولید مثل دام، اصلاح نژاد دام ودر صنایع غذایی پاستوریزه و استریلیزاسیون با پرتودهی و افزایش زمان ماندگاری می باشد. دامنه استفاده از فناوري هسته اي و انرژي هسته اي هر روز گسترش می یابد و اگر کشوري بتواند فناوري هسته اي را نهادین...  
بیشتر...

|