www.sanat.ir/7229

داروسازی گیاه اسانس دکتر

تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

معرفی داروسازی گیاه اسانس دکتر :
شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی واحد تحقیق و توسعه‌ی شرکت داروسازی گیاه اسانس، با بهره گیری از‌ مراجع علمی معتبر و فن آوری ‌هـای روز دنیا، امکانات دستگاهی و تجهیزات پیشرفته و تیم پرسنلی مجرب و متخصصین رشته‌هـای داروسازی، شیمی، بیولوژی و علوم آزمایشگاهی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هـا و مراکز تحقیقاتی - پژوهشی، پس از بررسی نیازهای کشور، در راستای رسالت شرکت، به ت... بیشتر

معرفی داروسازی گیاه اسانس دکتر

  • داروسازی گیاه اسانس دکتر
  • تلفن: 01732339999
  • آدرس: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان


شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی
واحد تحقیق و توسعه‌ی شرکت داروسازی گیاه اسانس، با بهره گیری از‌ مراجع علمی معتبر و فن آوری ‌هـای روز دنیا، امکانات دستگاهی و تجهیزات پیشرفته و تیم پرسنلی مجرب و متخصصین رشته‌هـای داروسازی، شیمی، بیولوژی و علوم آزمایشگاهی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هـا و مراکز تحقیقاتی - پژوهشی، پس از بررسی نیازهای کشور، در راستای رسالت شرکت، به تولید عصاره‌هـا، اسانس‌هـا و روغن‌هـای گیاهی (Bulk Product)، استخراج و خالص سازی برخی از مواد مؤثره‌ی دارویی(API) با منشأ گیاهی، تولید داروهای گیاهی (Finished Product) و ارائه، طراحی و توسعه‌ی فرمولـاسیون محصولـات جدید به منظور تقویت سبد محصولـات و متدهای به روز آنالیزی در جهت نیل به دستیابی محصولـاتی با کیفیت، متنوع و مورد نیاز بازار مبادرت نموده است