www.sanat.ir/9412

شرکت آسیا درمان شرق

تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی

معرفی شرکت آسیا درمان شرق:
شرکت آسیا درمان شرق در سال 1400 با تیکه بر دانش فنی جوانان کارشناس و فنی در شهرستان گناباد و با کمک پارک علم و فناوری گناباد تاسیس گردید این شرکت در زمینه های تجهیزات پزشکی و تجیهزات دندان پزشکی مشغول به فعالیت هایی از قبیل فروش تولید تعمیر و آموزش میباشد ... بیشتر
ماهیت کسب و کار: شرکت سهامی خاص سال تاسیس: ١۴٠٠ تعداد پرسنل: ١٢

معرفی شرکت آسیا درمان شرق

  • شرکت آسیا درمان شرق
  • ماهیت کسب و کار: شرکت سهامی خاص محدوده فعالیت: استانی ، ملی سال تاسیس: ١۴٠٠ تعداد پرسنل: ١٢
  • مدیریت: ایمان حسین زاده
  • تلفن: 09150515920
  • آدرس: شهرستان گناباد - 3 کیلومتری جاده قوژد ، شرکت آسیا درمان شرق

شرکت آسیا درمان شرق در سال 1400 با تیکه بر دانش فنی جوانان کارشناس و فنی در شهرستان گناباد و با کمک پارک علم و فناوری گناباد تاسیس گردید
این شرکت در زمینه های تجهیزات پزشکی و تجیهزات دندان پزشکی مشغول به فعالیت هایی از قبیل فروش تولید تعمیر و آموزش میباشد