www.sanat.ir/nooha

سلامت گستران نیک آرمان

کره، کرم و خمیر پسته

معرفی سلامت گستران نیک آرمان:
عرضه کننده محصولات غذایی سالم و طبیعی در داخل و خارج از ایران، با هدف ایجاد اطمینان خاطر به مشتریان از سلامت محصولات، کیفیت و همچنین ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان با بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در داخل کشور و با بکارگیری روش های نوین تامین محصولات سبز، بسته بندی، بازاریابی و فروش بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی در سال 1394 پا به عرصه گذاشته است. مدی... بیشتر

معرفی سلامت گستران نیک آرمان

  • سلامت گستران نیک آرمان
  • تلفن: 02188629654
  • آدرس: تهران، یوس فآباد، خیابان 37 ، پلاک 25 ، واحد 11

عرضه کننده محصولات غذایی سالم و طبیعی در داخل و خارج از ایران، با هدف ایجاد اطمینان خاطر به مشتریان از سلامت محصولات، کیفیت و همچنین ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان با بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در داخل کشور و با بکارگیری روش های نوین تامین محصولات سبز، بسته بندی، بازاریابی و فروش بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی در سال 1394 پا به عرصه گذاشته است.

مدیران و کارکنان شرکت بر این اعتقادند که سرزمین پهناورمان با تنوع وسیع آداب و رسوم، سرشار از مواد غذایی مختص هر اقلیم و دارای گونه های فراوان و منحصر به فرداز خوراکی هایی است که خداوند بزرگ بر آن ارزانی داشته است . نعماتی که نه تنها بایستی با شیوه شایسته، به آسانی در اختیار مردم بزرگوار ایران زمین قرار گیرد، بلکه با بکارگیری روش های نوین و به خدمت گرفتن تکنولوژی های مدرن، به گونه ای که زیبنده نام ایران و ایرانی باشد به سراسر دنیا صادر شده و سفیر صلح و تمدن از جانب مردم سربلند این مرز و بوم باشد.