www.sanat.ir

جاروب خیابانی

قابلیت جمع آوری زباله های کوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد. از عملکردهای نظافتی در یک دستگاه به صورت جمع و جور، راهی مطمئن برای نظافت با حداکثر کارایی و کیفیت است.قابلیت جمع آوری زابله های گوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد. انواع جاروب خیابانی: جاروب خیابانی مدل p.663، جاروب خیابانی مدل p.662، جاروب خیابانی مدل p.661

اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش جاروب خیابانی اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش جاروب خیابانی

برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش جاروب خیابانی با عرضه کنندگان جاروب خیابانی در سایت صنعت تماس بگیرید.