www.sanat.ir

جاروب خیابانی

قابلیت جمع آوری زباله های کوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد. از عملکردهای نظافتی در یک دستگاه به صورت جمع و جور، راهی مطمئن برای نظافت با حداکثر کارایی و کیفیت است.قابلیت جمع آوری زابله های گوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد. انواع جاروب خیابانی: جاروب خیابانی مدل p.663، جاروب خیابانی مدل p.662، جاروب خیابانی مدل p.661

اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش جاروب خیابانی اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش جاروب خیابانی

برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش جاروب خیابانی با عرضه کنندگان جاروب خیابانی در سایت صنعت تماس بگیرید. 

شرکت ابراهیم

  در تهران

ارائه دهنده تجهیرات و دستگاه های نظافت صنعتی

02187184 09372993229

https://www.ebrahimco.com