کود شیمیایی

کود شیمیایی تشکیل شده از موادی که به صورت شیمیایی تولید شده و دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاهان می‌باشد. این کودها حاوی باکتریهای ازتوبکتر یا آزوسپیریلیوم می باشند و درباروری خاک موثرند.
 اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش کود شیمیایی
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش  انواع کود شیمیایی ، نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و توزیع کنندگان و تولیدکنندگان کود شیمیایی  با  لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های کود شیمیایی