www.sanat.ir/r-honey

عسل رایحه خوانسار

تولید و بست هبندی عسل و فرآورد ههای زنبور عسل

معرفی عسل رایحه خوانسار:
عسل مایعی است شیرین و غلیظ. زنبور عسل با خرطوم مخصوص خود شهد گلها را میمکد و در عسلدان خود ذخیره می کند و با افزودن آنزیم آنرا تغلیظ و تغییر شکل داده و به عسل طبیعی تبدیل می کند. سپس بوسیله خرطوم خود آن را در سلولهای مومی کندو تخلیه و ذخیره می کند و پس از پر شدن تمام سلولهای مومی کندو عسل توسط زنبوردار از داخل کندو در فصل مشخص به میزان معین و به روش خاص خود برداشت می... بیشتر

معرفی عسل رایحه خوانسار

  • عسل رایحه خوانسار
  • تلفن: 03157772777
  • آدرس: خوانسار، خیابان امام خمینی، روبروی هلال احمر

عسل مایعی است شیرین و غلیظ. زنبور عسل با خرطوم مخصوص خود شهد گلها را میمکد و در عسلدان خود ذخیره می کند و با افزودن آنزیم آنرا تغلیظ و تغییر شکل داده و به عسل طبیعی تبدیل می کند. سپس بوسیله خرطوم خود آن را در سلولهای مومی کندو تخلیه و ذخیره می کند و پس از پر شدن تمام سلولهای مومی کندو عسل توسط زنبوردار از داخل کندو در فصل مشخص به میزان معین و به روش خاص خود برداشت می شود.

در آیات و روایات قرآن کریم و سایر کتب اسمانی به این هدیه ارزنده اشاراتی شده و از گذشته های دور مورد توجه اکثر بزرگان بوده است.