www.sanat.ir

شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر (روی) زنجان

شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی): واقع در استان زنجان می باشد .مساحت کلی شهرک 176 هکتارو مساحت صنعتی 98 می باشد .موقعیت جغرافیایی آن  تا مرکزاستان 6 کیلومترو فاصله تا نزدیکترین شهرستان 6 کیلومتر 

 

آدرس شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی): کیلومتر 6 جاده زنجان -بیجار

 


زنجان
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر (روی) زنجان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir