ارت سنج

ارت سنج یا همان دستگاه تست مقاومت زمین شبیه میگر برای اندازه گیری مقاومت طراحی گردیده است.
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش ارت سنج 
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش ارت سنج  با عرضه کنندگان ارت سنج درلیست زیر تماس بگیرید.  


مشاهده نمایید: شرکت های ارت سنج
 ارت سنج میله ای EARTH TESTER هیوکی تیپ HIOKI FT60

ارت سنج میله ای EARTH TESTER هیوکی تیپ HIOKI FT60

قیمت: ٩,۵٠٠,٠٠٠ تومان
شکیبی
تهران، تهران