www.sanat.ir

دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد دستگاهی است برای درمان زردی  نوزاد، این دستگاه با تابش نور با طول موجی خاص به بخش های از بدن نوزاد دریچه ای برای ورود نیرویی می شود  که مستقیم بر روی گلبول های قرمز بدن نوزاد اعمال می گردد و باعث درمان زردی می شود .
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش و اجاره دستگاه زردی نوزاد با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های دستگاه زردی نوزاد در لیست زیر تماس بگیرید. 

دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد

https://www.niniyellow.com/...

فروش دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

https://www.niniyellow.com/blog/اجاره-دستگاه-زردی-...

اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران

اجاره دستگاه زردی نوزاد در کرج

فروش دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد ارزان در تهران

دستگاه زردی نوزاد جهت درمان زردی نوزاد