فیلم پلی اتیلن

فیلم پلی اتیلن، مشاهده محصولات و خدمات مرتبط با فیلم پلی اتیلن: برای دیدن اطلاعات بیشتر، شرکت ها، قیمت ها و تامین کننده های فیلم پلی اتیلن می توانید از بخش جستجوی سایت صنعت کمک بگیرید و یا صفحات پیشنهادی را بررسی نمایید.
مشاهده نمایید: شرکت های فیلم پلی اتیلن
جای سیخ استیل

جای سیخ استیل

استیل پخت
تهران، اسلامشهر
پرکن نیمه اتومات وایتکس

پرکن نیمه اتومات وایتکس

قیمت: ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان
ماشین سازی فرازصنعت
خراسان رضوی، مشهد
500/12/50

500/12/50

قیمت: ١٨٠,٠٠٠ تومان
سلفون بسته بندی روشا
تهران، تهران
500/12/37

500/12/37

قیمت: ١٢٠,٠٠٠ تومان
سلفون بسته بندی روشا
تهران، تهران
450/12/37

450/12/37

قیمت: ١٠٨,٠٠٠ تومان
سلفون بسته بندی روشا
تهران، تهران
400/12/37

400/12/37

قیمت: ٩۶,٠٠٠ تومان
سلفون بسته بندی روشا
تهران، تهران
300/12/37

300/12/37

قیمت: ٧٢,٠٠٠ تومان
سلفون بسته بندی روشا
تهران، تهران