www.sanat.ir

ناحیه صنعتی لمبدان بوشهر

ناحیه صنعتی لمبدان : واقع در استان بوشهر شهرستان یزد می باشد .مساحت کلی شهرک 15 هکتارو مساحت صنعتی 11 هکتار می باشد. 

 

آدرس ناحیه صنعتی لمبدان : کیلومتر17 مرکزشهرستان

 


بوشهر
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی لمبدان بوشهر
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir