www.sanat.ir

ناحیه صنعتی هرات یزد

ناحیه صنعتی هرات : واقع در استان یزد شهرستان یزد می باشد .مساحت کلی شهرک 79 هکتارو مساحت صنعتی 57  هکتار می باشد.

 

آدرس ناحیه صنعتی هرات: خاتم - کیلومتر 5 جاده هرات - چاهک

 

صفحات پیشنهادی: یزد
یزد | هرات یزد
نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی هرات یزد
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.