www.sanat.ir

ناحیه صنعتی پاریز کرمان

ناحیه صنعتی پاریز واقع در استان کرمان دارای عرض جغرافیایی 29.8088398 و طول جغرافیایی 55.7492638 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی پاریز می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی پاریز، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی پاریز می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.

صفحات پیشنهادی: کرمان
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی پاریز کرمان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir